کمد بایگانی بدون درب مولتی‌کیس تیپ 6211

کمد بایگانی بدون درب مولتی‌کیس تیپ 6211
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (300~1200)L x (300~550)W x (813~2330)H mm
کاربرد:  مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
ویژگی‌ها:  دارای 2 تا 5 طبقه بدون درب برای کتاب، زونکن و لوازم تزئینی
Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W H
دو طبقه 0 6211N-01 450L 360W 813H
سه طبقه 0 6211N-02 450L 360W 1192H
چهار طبقه 0 6211N-03 450L 360W 1571H
پنج طبقه 0 6211N-04 450L 360W 1950H
دو طبقه 0 6211N-05 600L 360W 813H
سه طبقه 0 6211N-06 600L 360W 1192H
چهار طبقه 0 6211N-07 600L 360W 1571H
پنج طبقه 0 6211N-08 600L 360W 1950H
دو طبقه 0 6211N-09 900L 360W 813H
سه طبقه 0 6211N-10 900L 360W 1192H
چهار طبقه 0 6211N-11 900L 360W 1571H
پنج طبقه 0 6211N-12 900L 360W 1950H
سه طبقه 0 6211N-13 1130L 360W 920H
دو طبقه 0 6211N-14 500L 500W 900H
دو طبقه 0 6211N-15 1000L 500W 900H
چهار طبقه 0 6211N-16 600L 500W 2000H
چهار طبقه 0 6211N-17 900L 320W 2000H
چهار طبقه 0 6211N-18 900L 500W 2000H
چهار طبقه 0 6211N-19 800L 500W 2000H
چهار طبقه 0 6211N-20 1000L 300W 2000H
چهار طبقه 0 6211N-21 1000L 400W 2000H
چهار طبقه 0 6211N-22 1000L 500W 2000H
آخرین بروزرسانی:  چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸
Loading...