میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 9231

میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 9231
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)L x 700W x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر کارشناسان
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W H F کد محصول قیمت (ریال)
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9231L-0001 1250L 700W 750H 1L370F 9231R-0002 0
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9231L-0003 1250L 700W 750H 2L370F 9231R-0004 0
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9231L-0005 1250L 700W 750H 3L370F 9231R-0006 0
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9231L-0007 1500L 700W 750H 1L370F 9231R-0008 0
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9231L-0009 1500L 700W 750H 1L496F 9231R-0010 0
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9231L-0011 1500L 700W 750H 2L370F 9231R-0012 0
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9231L-0013 1500L 700W 750H 2L496F 9231R-0014 0
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9231L-0015 1500L 700W 750H 3L370F 9231R-0016 0
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9231L-0017 1500L 700W 750H 3L496F 9231R-0018 0
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9231L-0019 1750L 700W 750H 1L370F 9231R-0020 0
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9231L-0021 1750L 700W 750H 1L496F 9231R-0022 0
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9231L-0023 1750L 700W 750H 2L370F 9231R-0024 0
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9231L-0025 1750L 700W 750H 2L496F 9231R-0026 0
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9231L-0027 1750L 700W 750H 3L370F 9231R-0028 0
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9231L-0029 1750L 700W 750H 3L496F 9231R-0030 0
آخرین بروزرسانی:  شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۸
Loading...