میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 9231

میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 9231
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)L x (700~900)W x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر کارشناسان
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W H F کد محصول قیمت (ریال)
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9231L-01 1250L 700W 750H 1L370F 9231R-02 0
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9231L-03 1250L 700W 750H 2L370F 9231R-04 0
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9231L-05 1250L 700W 750H 3L370F 9231R-06 0
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9231L-07 1500L 700W 750H 1L370F 9231R-08 0
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9231L-09 1500L 700W 750H 1L496F 9231R-10 0
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9231L-11 1500L 700W 750H 2L370F 9231R-12 0
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9231L-13 1500L 700W 750H 2L496F 9231R-14 0
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9231L-15 1500L 700W 750H 3L370F 9231R-16 0
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9231L-17 1500L 700W 750H 3L496F 9231R-18 0
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9231L-19 1750L 700W 750H 1L370F 9231R-20 0
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9231L-21 1750L 700W 750H 1L496F 9231R-22 0
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9231L-23 1750L 700W 750H 2L370F 9231R-24 0
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9231L-25 1750L 700W 750H 2L496F 9231R-26 0
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9231L-27 1750L 700W 750H 3L370F 9231R-28 0
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9231L-29 1750L 700W 750H 3L496F 9231R-30 0
آخرین بروزرسانی:  شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹
Loading...