میز کارشناسی فرم دار با فایل متصل کوئیک تیپ 9332

میز کارشناسی فرم دار با فایل متصل کوئیک تیپ 9332
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)L x (715~779)W x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر کارشناسان
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W H F کد محصول قیمت (ریال)
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9332L-01 1250L 715W 750H 1L370F 9332R-02 0
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9332L-03 1250L 715W 750H 2L370F 9332R-04 0
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9332L-05 1250L 715W 750H 3L370F 9332R-06 0
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9332L-07 1500L 733W 750H 1L370F 9332R-08 0
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9332L-09 1500L 733W 750H 1L496F 9332R-10 0
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9332L-11 1500L 733W 750H 2L370F 9332R-12 0
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9332L-13 1500L 733W 750H 2L496F 9332R-14 0
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9332L-15 1500L 733W 750H 3L370F 9332R-16 0
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9332L-17 1500L 733W 750H 3L496F 9332R-18 0
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9332L-19 1750L 754W 750H 1L370F 9332R-20 0
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9332L-21 1750L 754W 750H 1L496F 9332R-22 0
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9332L-23 1750L 754W 750H 2L370F 9332R-24 0
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9332L-25 1750L 754W 750H 2L496F 9332R-26 0
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9332L-27 1750L 754W 750H 3L370F 9332R-28 0
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9332L-29 1750L 754W 750H 3L496F 9332R-30 0
آخرین بروزرسانی:  سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
Loading...