میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 9371

میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 9371
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1840~2100)L x 900W x 950P x 750H mm
کاربرد:  مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
ویژگی‌ها:  دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W P H F T کد محصول قیمت (ریال)
Information - فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9371L-0001 1840L 900W 950P 750H 1L370F InformationT 9371R-0002 0
Information - فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9371L-0003 1840L 900W 950P 750H 1L496F InformationT 9371R-0004 0
Information - فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9371L-0005 1840L 900W 950P 750H 2L370F InformationT 9371R-0006 0
Information - فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9371L-0007 1840L 900W 950P 750H 2L496F InformationT 9371R-0008 0
Information - فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9371L-0009 1840L 900W 950P 750H 3L370F InformationT 9371R-0010 0
Information - فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9371L-0011 1840L 900W 950P 750H 3L496F InformationT 9371R-0012 0
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9371L-0013 1840L 900W 950P 750H 1L370F ReceptionT 9371R-0014 0
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9371L-0015 1840L 900W 950P 750H 1L496F ReceptionT 9371R-0016 0
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9371L-0017 1840L 900W 950P 750H 2L370F ReceptionT 9371R-0018 0
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9371L-0019 1840L 900W 950P 750H 2L496F ReceptionT 9371R-0020 0
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9371L-0021 1840L 900W 950P 750H 3L370F ReceptionT 9371R-0022 0
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9371L-0023 1840L 900W 950P 750H 3L496F ReceptionT 9371R-0024 0
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9371L-0025 1840L 900W 950P 750H 1L370F YourLogoT 9371R-0026 0
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9371L-0027 1840L 900W 950P 750H 1L496F YourLogoT 9371R-0028 0
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9371L-0029 1840L 900W 950P 750H 2L370F YourLogoT 9371R-0030 0
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9371L-0031 1840L 900W 950P 750H 2L496F YourLogoT 9371R-0032 0
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9371L-0033 1840L 900W 950P 750H 3L370F YourLogoT 9371R-0034 0
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9371L-0035 1840L 900W 950P 750H 3L496F YourLogoT 9371R-0036 0
آخرین بروزرسانی:  شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۸
Loading...